home astroportal.sk

 

So zármutkom oznamujeme, že zomrel 

 

                Doc. RNDr. Jiří  L A N G E R, CSc.

                            ( * 17. mája 1939 v Prahe - † 17.júna 2020 v Prahe)

 

Pán   Dr. Jiří  Langer  pracoval  v Ústave teoretickej fyziky Matematicko - fyzikálnej fakulty Karlovej Univerzity

 v Prahe.  Venoval sa teórii relativity, histórii fyziky a filozofii prírodných vied. V týchto oblastiach vedy bol tiež

 veľmi aktívnym a známym popularizátorom. Veľakrát hosťoval aj u nás v Bratislave. Bratislavská astronomická

 verejnosť mu venovala mimoriadnu  priazeň pre jeho výnimočné prednášky a diskusie, v ktorých srozumiteľnou

 formou vysvetľoval aj tie najzložitejšie otázky teoretickej fyziky.                       „Věda není jen pro vědce“. 

Preložil viacero kníh o fyzike a kozmológii, okrem iných John Barrow: Konštanty prírody,  Lee Smolin: Fyzika

 v problémoch (spolu s J. Podolským), Lawrence M. Krauss: Skryté za zrkadlom, John Barrrow: Kniha o vesmíroch.

 Pedro Ferreira: Nádherná teória, ...


                            ĎAKUJEME pán doktor ...

                                                                                                                                                                             parte