Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku Vesmír okolo nás

interaktívne zoznámenie s kozmom

Teraz ste tu: Stefanik » Fyzika a astronómia » Hertzsprung-Russellov diagram                                   späť na astroportal.sk   

Hertzsprung-Russellov diagram

H-R diagram pre veľké množstvo hviezd z okolia SlnkaV roku 1909 objavil Dán Ejnar Hertzsprung (1873 - 1967) súvislosť medzi spektrálnou triedou a absolútnou hviezdnou veľkosťou. Na vývojové súvislosti hviezd rôznej hmotnosti upozornil Američan Henry Norris Russell (1877 - 1957), ktorý diagram upravil v roku 1913. Hertzsprung-Russellov diagram, či skrátene H-R diagram, je určite jeden z najväčších výsledkov astrofyziky 20. storočia. H-R diagram pre 20 najjasnejších hviezd v okolí Slnka Vyjadruje závislosť spektrál­neho typu hviezdy (čiže povrchovej teploty) na svietivosti (čiže jasnosti), zároveň je znázornením štatistického zastúpenia hviezd jednotlivých typov, čo vlastne zrkadlí vývojové trendy hviezd (vrátanie zákonitých vývojových premenných typov - štádií hviezd) závislé od ich hmotností a rozmerov. H-R diagram nám umožňuje elegantné zobrazenie prakticky väčšiny informácií, ktoré sa týkajú hviezd. Preto sa mu hovorí najdôležitejší diagram astrofyziky.

Vľavo je H-R diagram pre 20 najjasnejších hviezd a Slnko; vpravo je H-R diagram pre veľké množstvo hviezd z okolia Slnka. schéma H-R diagramu podľa tried hviezd Najvýraznejšou charakteristikou H-R diagramu je zoskupenie hviezd v páse od spektrálnej triedy B (resp. O) a absolútnej hviezdnej veľkosti (-5 magnitúd) v smere hlavnej diagonály ku spektrálnej triede M a absolútnej hviezdnej veľkosti (+15mag). Toto zoskupenie sa volá hlavná postupnosť. V oblasti spektrálnych tried G, K, M a absolútnej hviezdnej veľkosti 0mag je jasne vykreslená ďalšia skupina, ktorú voláme postupnosť obrov. Na diagrame vpravo dolu sú naznačené postupnosti hviezd, ako zodpovedajú triedam svietivostí hviezd, tak ako to v roku 1943 zaviedol William Wilson Morgan (1906-1994):

Tie rozprávkové názvy sú symbolickým vyjadrením skutočných rozmerov jednotlivých skupín hviezd.

čiara

Pozri tiež...

čiara

Posledná zmena:
© 2002 Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku (napíšte nám)

counter