Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku Vesmír okolo nás

interaktívne zoznámenie s kozmom
Otvorené pri príležitosti 120. rokov od narodenia M. R. Štefánika

Teraz ste tu: Stefanik » Fyzika a astronómia                                                               home astroportal.sk

Fyzika a astronómia

Astronómia je jedna z najstarších vied. Ak chceme pochopiť svet okolo nás, nemôžeme sa obmedziť na pekné obrázky z vesmíru, ale dôležité je aj pochopenie prírodných zákonov, ktorými sa riadi tak pestrý vesmír. Mnohé z nich sú vo svojej podstate jednoduché a elegantné.

model gravitačného vlnenia

 

čiara

Spektrá hviezd

Ďalekohľad nám umožňuje prečítať iba málo z informácií, ktoré nám prináša z vesmíru svetelný lúč. Veľkým krokom dopredu bol vznik spektrálnej analýzy. Vďaka porozumeniu spektrám vieme o zastúpení chemických prvkov, teplotách, magnetických poliach a ďalších charakteristikách hviezd.

čiara

Fyzika hviezdneho vnútra

Prečo hviezdy svietia? Táto otázka vzrušovala celé generácie vedcov, pretože žiadne teórie nevedeli vysvetliť, ako získať toľko energie po nesmierne dlhé časové obdobie z obmedzených zdrojov Slnka. Pozrime sa, čo vieme dnes.

čiara

Hertzsprung-Russellov diagram

Tento najdôležitejší diagram hviezdnej astrofyziky nám v jednoduchej forme hovorí o povahe a vývoji hviezd.

čiara

Premenné hviezdy

Hviezdy nie sú stálice. Všetky hviezdy prechádzajú viac alebo menej výraznými zmenami svojich vlastností. No sú hviezdy, ktoré sa nám menia doslova pred očami.

čiara

Zdanlivá a absolútna hviezdna veľkosť

Do vynájdenia ďalekohľadu si ľudia mysleli, že rôzne jasné hviezdy sú skutočne rôzne veľké kotúčiky na sfére. Dnes pojmom hviezdna veľkosť označujeme jasnosť meranú v magnitúdach.

spacer

Pozorovacie okná

Naše oko dokáže vnímať viditeľné svetlo, časť elektromagnetického spektra. Táto oblasť je však veľmi úzka a až v priebehu XX. storočia sme nazreli do ďalších. V niekoľkých kapitolách uvidíme rozmanitosť pohľadov, ktoré nám jednotlivé okná ponúkajú.

čiara

Stavebné kamene mikrosveta

Podľa našich súčasných znalostí sa celá velkolepá zložitosť vesmíru skladá z niekoľkých základných stavebných kameňov v podobe elementárnych častíc a štyroch síl. Pozrieme sa na ne pekne zblízka.

čiara

Gravitačné vlny

Gravitačné vlny, ktoré predpovedala teória relativity a už čoskoro ich budeme môcť zaznamenávať, nám umožnia otvoriť nové pozorovacie okno do vesmíru.

čiara

Keplerove zákony

Dnes nikto nepochybuje, že planéty obiehajú okolo Slnka. Trvalo však celé veky, kým sa podarilo ich pohyb popísať a následne aj vysvetliť. Práve Johannes Kepler odvodil 3 základné zákony popisujúce pohyb planét.

čiara

Newtonove pohybové zákony

Isaac Newton položil základy moderných prírodných vied a práve teória gravitácie a pohybové zákony tvoria základ jeho diela.

čiara

Modely vesmíru

Vysvetlíme si aké sú dnešné predstavy o pôvode a ďalšom vývoji vesmíru a z akých pozorovaní sa tak usudzuje.

čiara

Teória relativity

Teória relativity Alberta Einsteina znamená ďalší krok pri zovšeobecnení pohľadu na svet, podobne ako Newtonova teória gravitácie. Pozrime sa bližšie a uvidíme, že nie je taká nepochopiteľná, ako si niektorí môžu myslieť.

čiara

Vyžarovanie čierneho telesa

Každé teleso prirodzene vyžaruje tepelné elektromagnetické žiarenie. O tom aké má toto žiarenie charakteristiky sa dočítame v tomto článku.

                                                                                                                home astroportal.sk  

Posledná zmena:
© 2000 Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku (napíšte nám)

counter