Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku Vesmír okolo nás

interaktívne zoznámenie s kozmom

Teraz ste tu: Stefanik » Fyzika a astronómia » Pozorovacie okná                                                     späť na astroportal.sk

Pozorovacie okná

Fotóny - častice svetla - nám prinášajú informácie o vesmíre okolo nás. Prakticky všetky naše znalosti o vesmíre nám priniesli fotóny, výnimkou je iba priamy prieskum blízkych telies v slnečnej sústave (Mesiac, Venuša, Mars) a chemické rozbory meteoritov, sledovanie neutrín a v blízkej budúcnosti sa očakáva registrácia gravitačných vĺn.

Meriame rôzne vlastnosti žiarenia dopadajúceho z vesmíru a ich zmeny v čase:

Z týchto meraní potom vieme určiť mnohé vlastnosti zdroja žiarenia aj prostredia, cez ktoré fotóny prechádzali, ako napríklad vzdialenosť, veľkosť, hmotnosť, chemické zloženie, tlak, teplotu, rotáciu, magnetické pole, rýchlosť pohybu a ďalšie.

rozdelenie elektromagnetického spektra na pozorovacie okná

Podrobnejšie o jednotlivých oknách:

Jednou z úloh dnešnej astronómie je aj zaistiť, aby sme aj v budúcnosti mohli nahliadať do všetkých pozorovacích okien, pretože stále naliehavejšou sa stáva otázka svetelného, rádiového a ďalšieho elektromagnetického znečistenia. Dnes už nielen z mesta, ale ani z blízkej prírody nemôžeme vidieť tmavú nočnú oblohu, pretože stále intenzívnejšie a pritom nehospodárne sa osvetľuje obloha. Väčšina miest má verejné osvetlenie, ktoré namiesto aby užitočne svietilo smerom k zemi, žiari aj do strán a nahor. Touto otázkou a ďalšími súvisiacimi problémami, ako napríklad narušenie denného a nočného rytmu ľudí aj rôznych živočíchov a nehospodárne plytvanie energiou sa zaoberajú mnohé vznikajúce organizácie doma, aj v zahraničí.

Ešte pálčivejší je problém preplnenia rádiových pásiem. Vyvstávajú rôzne otázky, od diskusií o škodlivosti vyžarovania mobilných telefónov až po ochranu pásiem leteckej dopravy od parazitných rušení. Stále ťažšie sa presadzujú dohody o absolútnej ochrane niektorých rádioastronomických pásiem, na ktorých sa študujú obzvlášť slabé signály z vesmíru. Jedným z posledných sporov bolo sprevádzkovanie konštelácie družíc Iridium zabezpečujúcich globálnu sieť mobilných telefónov. Ich prevádzková frekvencia je veľmi blízka vlnovej dĺžke, na ktorej sa pozoruje rozloženie hydroxilu v Galaxií. Pritom pomer intenzít signálu z družice a z vesmíru je taký, ako skúšať študovať rosu na kvetoch v údolí, keď sa vám za chrbtom valí voda z roztrhnutej priehrady.

čiara

Pozri tiež...

čiara

 

                                                                                                                                                                                                                                                home astroportal.sk 

Posledná zmena:
© 2000, 2001 Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku (napíšte nám)

counter