Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku Vesmír okolo nás

interaktívne zoznámenie s kozmom
Otvorené pri príležitosti 120. rokov od narodenia M. R. Štefánika

Teraz ste tu: Stefanik » Slnečná sústava » Planéty » Slnečná sústava v číslach                 home astroportal.sk  

Slnečná sústava v číslach

V nasledujúcich tabuľkách sú zhrnuté prehľady o jednotlivých planétach Slnečnej sústavy. Snažíme sa uvádzať tu najaktuálnejšie presné dáta, no niekedy informačné pramene uvádzajú aj značne protichodné údaje. Pokiaľ si myslíte, že ste našli chybu, neváhajte a napíšte nám o nej.

Parametre dráh planét Slnečnej sústavy
Planéta Str. vzdialenosť
od Slnka
Výstrednosť
dráhy
Sklon dráhy
k ekliptike
[°]
Obežná doba
[106 km] [AU] Dni Tropické
roky
Merkúr 57,91 0,387 10 0,2056 7,00 87,969 2 0,240 85
Venuša 108,21 0,723 33 0,0067 3,39 224,700 8 0,615 21
Zem 149,60 1,000 00 0,0167 0,00 365,256 36 1,000 04
Mars 227,92 1,523 64 0,0935 1,85 686,979 7 1,880 89
Jupiter 778,57 5,202 52 0,0489 1,30 4 332,589 11,862 2
Saturn 1 433,53 9,548 17 0,0565 2,49 10 759,22 29,457 8
Urán 2 872,46 19,287 10 0,0457 0,77 30 685,4 84,014
Neptún 4 495,06 30,245 53 0,0113 1,77 60 189 164,79

 

Fyzikálne vlastnosti planét Slnečnej sústavy
Planéta Rovníkový priemer Hmotnosť
(Zem = 1)*
Hustota
[kg.m3]
Gravitačné
zrýchlenie
na povrchu
[m.s-2]
[km] (Zem = 1)
Merkúr 4 879 0,38 0,055 3 5 427 3,7
Venuša 12 104 0,95 0,815 5 243 8,9
Zem 12 756 1,000 1,000 5 515 9,8
Mars 6 794 0,53 0,107 3 933 3,7
Jupiter 142 984 11,176 317,83 1326 23,1
Saturn 120 536 9,422 95,159 687 9,0
Urán 51 118 4,00 14,536 1270 8,7
Neptún 49 528 3,87 17,147 1638 11,0

* - hmotnosť Zeme je 5,973 6 . 1024 kg.

Porovnanie dĺžky dňa na planétach Slnečnej sústavy
Planéta Doba rotácie
(hviezdny deň)
Stredná dĺžka
slnečného dňa
Sklon rovníka
k rovine
obežnej dráhy
Merkúr 58d 15h 30min 175d 22h 31min 0,01°
Venuša 243d 00h 30min 116d 18h 177,36°
Zem 23h 56min 04,10s 24h 00min 00,00s 23,45°
Mars 24h 37min 22,66s 24h 39min 35,24s 25,19°
Jupiter 9h 55min 30s 9h 55min 33s 3,13°
Saturn 10h 39min 10h 39min 26,73°
Urán 17h 14min 17h 14min 97,77°
Neptún 16h 07min 16h 07min 28,32°

 

čiara

Pozri tiež...

čiara

Merkúr | Venuša | Zem | Mars | Jupiter | Saturn | Urán | Neptún |

                                                                                                            home astroportal.sk  

Posledná zmena:
podľa údajov National Space Science Data Center
© 2000 Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku (napíšte nám)

counter