Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku Vesmír okolo nás

interaktívne zoznámenie s kozmom
Otvorené pri príležitosti 120. rokov od narodenia M. R. Štefánika

Teraz ste tu: Stefanik » Slnečná sústava » Planéty slnečnej sústavy                         home astroportal.sk 

Planéty slnečnej sústavy

Tradičný pohľad

planéty slnečnej sústavy Okolo Slnka obieha osem planét. Ich spoločnou charakteristikou je, že ide o telesá s relatívne malou hmotnosťou (v porovnaní s hviezdami) a nízkymi povrchovými teplotami. Ich vnútorné zdroje energie sú slabé a tým je aj ich vlastné žiarenie málo intenzívne. Spoločných vlastností je dosť, ale napriek tomu planéty netvoria homogénnu skupinu. Líšia sa hmotnosťou, rozmermi, fyzikálnym a chemickým zložením a možno dokonca aj mechanizmom vzniku. Ak je svet hviezd pestrý, potom svet planét za ním v žiadnom smere nezaostáva. Najmä, ak uvážime, že v celom vesmíre máme zatiaľ podrobnejšie preskúmané iba planéty slnečnej sústavy. V posledných rokoch objavujeme mnoho nových planét, ktoré obiehajú okolo iných hviezd (nazývajú sa exoplanéty). Avšak o týchto vzdialených svetoch máme zatiaľ len veľmi málo informácii.

Ako sa planéty od seba líšia

Okrem vyššie uvedeného tradičného náhľadu na planéty sa v posledných rokoch presadzuje nové triedenie telies slnečnej sústavy. Podľa neho je v slnečnej sústave iba osem naozajstných planét. Pluto už nezaraďujeme medzi regulérne planéty, ale spolu so stovkami ďalších malých telies tvorí rodinu transneptúnskych telies, ktoré obiehajú okolo Slnka za dráhou poslednej planéty Neptún, podobne ako planétky v pásme asteroidov medzi Marsom a Jupiterom.

Planéty slnečnej sústavy sa delia do dvoch skupín. Do prvej štvorčlennej skupiny patrí naša Zem a telesá, ktoré majú hmotnosť, chemické zloženie a zrejme aj vnútornú stavbu približne podobnú. Všetky tieto telesá sa dajú označiť ako malé alebo terestrické planéty, teda zemského typu. Patrí sem:

V medzere medzi Marsom a Jupiterom obieha okolo Slnka veľké množstvo malých planétok s typickým rozmerom niekoľko kilometrov. Najväčšia planétka (1) Ceres má priemer približne 1 000 km. Túto oblasť nazývame Pásmo planétok.

Druhú skupinu tvoria veľké planéty, ktoré majú oveľa väčšie rozmery a hmotnosť, ale podstatne nižšiu hustotu ako malé planéty. Tieto planéty sa označujú aj ako joviálne planéty, podľa ich najväčšieho predstaviteľa, Jupitera. Všetky z nich majú okolo seba prstence, aj keď nie tak výrazné ako v prípade Saturna. Patrí sem:

Posledná "planéta" Pluto vzhľadom na svoje parametre nepatrí ani do jednej z rodín planét. No doposiaľ sme objavili niekoľko stoviek telies s dráhami ako Pluto. Preto dnes považujeme Pluto s priemerom 2 360 km za najväčšieho člena rodiny transneptuniánov.

 

čiara

Pozri tiež...

čiara

                                                                                home astroportal.sk 

Posledná zmena:
© 2000 Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku (napíšte nám)

counter